CONTACTA’NS

Les dades de persones físiques facilitades seran incorporats a un fitxer responsabilitat d’ORIENTA GRUP, amb domicili en: c/ Sant.Pere 15, Sabadell,  amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud de contacte per qualsevol mitjà de contacte facilitat en el formulari.

La base jurídica que legitima el seu tractament és el consentiment de l’interessat.

Els correus electrònics enviats inclouran enllaços i imatges diminutes i transparents associades en la seva adreça. D’aquesta forma, en descarregar aquestes imatges o accedir en els enllaços continguts en el correu, podrem conèixer a efectes estadístics si vostè obre el correu o accedeix en els enllaços enviats. Podrà impedir aquests usos configurant el seu gestor de correu electrònic per a impedir la descàrrega automatitzada d’imatges, així com no accedint en els enllaços inclosos en els correus electrònics que rebi.

Les seves dades seran conservades fins a concloure la seva sol·licitud de forma satisfactòria. En cas d’acceptar comunicacions comercials les dades es mantindran fins que revoqui el consentiment. En tot moment podrà revocar el seu consentiment i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu postal al domicili indicat o l’adreça d’email info@orientagrup.cat, aportant còpia del seu DNI o document equivalent.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

1.- Informació Legal.  www.orientagrup.cat (d’ara endavant, el LLOC WEB), és un domini registrat per ORIENTA_GRUP.

2.- Caràcter dels serveis. L’accés al LLOC WEB és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través del LLOC WEB estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

3.- Responsabilitat de l’USUARI. L’USUARI es compromet a no utilitzar el LLOC WEB ni la informació oferta en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per l’EMPRESA. Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a l’EMPRESA dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu d’aquestes.

4.- Responsabilitat de l’EMPRESA. L’EMPRESA no serà responsable dels errors en l’accés al LLOC WEB o en els seus continguts, encara que posarà la major diligència en què els mateixos no es produeixin. L’EMPRESA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del LLOC WEB amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d’aquest.

5.- Propietat Intel·lectual i Industrial. Tots els continguts del LLOC WEB (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l’EMPRESA i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats. El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen en el LLOC WEB són titularitat de l’EMPRESA. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio que poguessin trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d’Internet, són propietat de l’EMPRESA i no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció total o parcial, adaptació o traducció per part de l’USUARI o de tercers sense l’expressa autorització per part de l’EMPRESA. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest LLOC WEB, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6.- Vigència de les condicions d’ús. Les condicions d’ús d’aquest LLOC WEB tenen caràcter indefinit. L’EMPRESA es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a aquestes, així com el seu contingut.

7.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

8.- Legislació i jurisdicció aplicables. La prestació del servei d’aquest LLOC WEB i les presents condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest LLOC WEB, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida L’EMPRESA en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.