L’Orientació Familiar és un conjunt de tècniques i pràctiques professionals dirigides a enfortir les capacitats i els vincles que uneixen als membres d’un mateix sistema familiar, amb la finalitat que aquests resultin sans, eficaços i capaços de promoure el creixement personal de cadascun dels membres de la família i dels seus llaços afectius i emocionals.

És un servei d’ajuda i suport a les famílies que es troben amb dificultats dins del seu cicle vital, l’objectiu del qual és potenciar els seus recursos i habilitats, servint de prevenció davant possibles trastorns psicosocials més greus.

Ens ocupem també del desenvolupament integral del menor esportista realitzant el seu seguiment personal.