Serveis d’assessorament Fiscal, Comptable i Laboral

Assessoria d’empreses:   Fiscal, Comptable i Laboral.  Estem especialitzats en l’assessorament fiscal i comptable per a empreses. Ajudem als nostres clients a complir amb totes les seves obligacions tributàries, mercantils i laborals.

FISCAL I COMPTABLE

 • Elaboració de comptabilitats d’empreses i professionals
 • Preparació i legalització dels llibres oficials
 • Confecció i dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Elaboració i presentació dels models mensuals, trimestrals i anuals:
  • IVA, IRPF (303, 115, 390, 180, 340 …)
  • Mòduls (309, 310, 311, 131 …)
  • Intrastat
  • Pagaments fraccionats (130, 202)
  • Impost sobre Societats
  • Declaracions de la Renda
 • Requeriments i inspeccions de l’Agència Tributària
 • Auditories
 • Assessorament

ASSESSORIA LABORAL

 • Altes i baixes a la Seguretat Social
 • Contractes de treball. Subcontractació
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • Càlculs de liquidacions i liquidacions
 • Inspeccions de treball
 • Acomiadaments i sancions
 • Retencions de treballadors i professionals (110 i 190)
 • Permisos de treball
 • Accidents laborals
 • Assessorament
 • Litigis laborals

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

 • Llicències d’obertura
 • Convenis amb Ajuntaments
 • Recursos i reclamacions econòmiques-administratives
 • Procediments contenciós-administratiu
 • Urbanisme (dades registrals, hipoteques, taxacions …).

 • VICTOR DALMASES
  VICTOR DALMASES GESTOR FISCAL I ADMINISTRATIU

  Llicenciat en Dret per CES Abat Oliba. Membre del Centre d’Estudis Financers i del Col.legi de Gestors de Catalunya. Assesor Tributari. Administració i Dirección Empreses. Gestor administratiu i assesor tributari en la gestoria Dalmases.